100% cotton. 44"

Prairie Basics:0542

$11.99Price